Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

Nieuw Socialisme

Logo https://spa.pageflow.io/nieuw-socialisme

INTRO

Naar boven

Inhoudstafel

Naar boven

Nieuw socialisme is...

 In tijden waarin niets nog zeker lijkt, zijn er nieuwe - soms radicale - oplossingen nodig. Om jong en oud opnieuw zekerheid te bieden.
Naar boven
Nieuwe bescherming waardoor je zorg krijgt op het moment dat ze nodig is, in plaats van jaren te moeten wachten. Nieuwe bescherming waardoor je na 42 jaar werken zeker bent van een minimumpensioen van 1.500 euro.

Nieuwe gelijkheid waardoor ook zelfstandigen en freelancers een eerlijk loon krijgen, ook als ze eens een dag ziek zijn. Nieuwe gelijkheid waardoor elk kind alle kansen krijgt, omdat ze vanaf hun 3 jaar schoolplichtig zijn.  
Naar boven
Als de toekomst alle kanten op kan, zijn het altijd socialisten die ervoor zorgen dat ze juiste kant opgaat. Een toekomst die mensen weer op de eerste plaats zet, in plaats van cijfers. Met nieuw socialisme willen wij daar opnieuw voor zorgen, zoals we altijd gedaan hebben.

#nieuwsocialisme #wijzorgenervoor
Naar boven

Zorgzekerheid

Ooit was er een tijd dat wie werkte, geen vakantie had of geen pensioen trok. Nu is dat doodnormaal. Wij, socialisten, zorgden daarvoor. Wie een heel leven bijdraagt, mag daarvoor iets terug krijgen. Vandaag beleven we tijden waarin jong en oud niet de zorg krijgen die ze verdienen. En waarin mensen die voor een ander zorgen, het met veel te weinig moeten doen.

Na de sociale zekerheid bouwen wij aan de zorgzekerheid: zorg voor wie ze nodig heeft op het moment dat ze nodig is. Dat is nieuw socialisme. Dat doen we door van zorg een 100% afdwingbaar recht te maken en fors te investeren in de mensen die in de zorg werken. In onze Toekomstbegroting bewijzen we hoe dat haalbaar en betaalbaar is. Want wachtlijsten wegwerken of ervoor zorgen dat er genoeg collega’s zijn om te zorgen, is een kwestie van keuzes.Naar boven

Pensioenzekerheid

Samen bouwen aan een positief pensioenverhaal, dat is nieuw socialisme. 1 op 3 gepensioneerden heeft een pensioen tussen de 900 en 1.100 euro.  Dat is beschamend voor een welvarende regio als de onze. Pensioenzekerheid voor de 50-plusser die nu wakker ligt van zijn pensioen, maar ook voor de jonge vrouw die pas begint te werken: het kan.
 
Daarom zeggen wij: niet de leeftijd telt, maar wel het aantal jaren op de teller. In onze Toekomstbegroting bewijzen we hoe dat haalbaar en betaalbaar is. Hoe een minimumpensioen van 1.500 euro na 42 jaar werken - of je nu zelfstandige, werknemer of freelancer, man of vrouw bent - wél kan. Becijferd en berekend, zwart op wit. En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Dat is pas eerlijk en transparant.
Naar boven

Startzekerheid

Een kind van 3 jaar dat niet naar de crèche gaat, kent 700 woorden minder dan een kind van 3 dat wel gaat. Die nieuwe ongelijkheid is onaanvaardbaar. Veel kinderen maken die achterstand niet meer goed en hebben zo minder kans op een goeie job en een goed leven. Die trend radicaal keren, dat is nieuw socialisme. We tonen met onze Toekomstbegroting hoe die we die ongelijkheid kunnen stoppen.

Omdat elk kind telt, garanderen we een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang. Alle ouders krijgen recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden) en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar. Bovendien verlagen we de leerplicht van 6 naar 3 jaar. Op die manier start elk kind - wat zijn of haar achtergrond ook is - in de eerste kleuterklas en krijgt elk kind dezelfde kansen.

Naar boven

Elk uur telt

Het is niet meer van deze tijd om een onderscheid te maken tussen verschillende statuten. Of je nu zelfstandige, werknemer, of ambtenaar bent: wie werkt - of dat nu in de nieuwe of de oude economie is - heeft recht op dezelfde sociale bescherming. Punt. Want het kan niet dat als je eens een dag ziek bent, geen inkomen hebt.

Het kan evenmin als je eens een hele tijd out bent door pech, of omdat je voor je kind wil zorgen. Een tijdlang zorgen voor wie je liefhebt, vinden wij ook werken. Daarom zeggen wij: elk uur werk telt voor de opbouw van je sociale rechten, welk werk je ook doet, welk contract je ook hebt. Dat is nieuw socialisme. Elk uur werk telt ook voor de opbouw van je pensioen. En na 42 jaar heb je recht op een minimumpensioen van 1.500 euro.

Naar boven

Uw erfenis

Het kan niet dat wie een leven lang hard gewerkt heeft een (te) groot stuk moet afgeven van wat hij of zij bij elkaar spaarde. De huidige erfbelasting is geen rechtvaardige belasting. Vandaag betaal je erfbelasting vanaf de eerste euro, terwijl grote vermogens dat niet hoeven te doen. Het nieuw socialisme keert onze erfbelasting daarom radicaal om.

We willen dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Die belastingvrijstelling zorgt ervoor dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. Dat kunnen we door ook de grote vermogens eerlijk te doen bijdragen en fiscale achterpoortjes te sluiten. We draaien de structuur van de erfbelasting om en dringen de ongelijkheid zo terug.

Naar boven

Schuldindustrie

In armoede sukkelen, het kan iedereen overkomen. Omdat je je job plots verliest, door ziekte, of een ongeluk. 1 op 10 Vlamingen leeft vandaag in armoede, 1 op 4 kinderen groeit op in armoede. Voor een rijke regio als de onze zijn dat schrijnende cijfers.  

Het is tijd om armoede radicaal aan te pakken. Niet alleen met geld (200 miljoen euro in plaats van de 7 miljoen euro van nu), maar ook met een heus ‘leger tegen armoede’. 2.000 armoedebestrijders die de armoede opsporen, van deur tot deur, en er samen met de mensen in kwestie iets aan doen. Dat is nieuw socialisme. Bovendien pakken we incassobureaus keihard aan. Een factuur moet betaald worden, maar het kan niet dat die  factuur vertienvoudigt als je ze even niet kan betalen. Wij stoppen een schuldindustrie die geld verdient met de miserie van mensen.

Naar boven

Nieuw socialisme is ook...

Om dat te kunnen, volstaat 9 miljoen euro. Bovendien gaan voor een volledige terugbetaling van hoorapparaten, brillen, tandzorg en psychische zorg. Dat lijkt ons een betere keuze dan 15 miljard uit te geven aan nieuwe gevechtsvliegtuigen die nu niet eens nodig zijn.


Naar boven
In crèches, scholen en rusthuizen serveren we alleen nog gezonde, duurzame en lokaal geproduceerde voeding, met respect voor milieu, dier en landbouwer. Zo bouwen we de schadelijke, grootschalige vleesindustrie af.
Naar boven
Iedereen moet uitzicht hebben op een comfortabele oude dag zonder financiële zorgen, of zonder de schrik om bij je kinderen te moeten bedelen. Een plaats in het rusthuis mag nooit duurder zijn dan je pensioen. Daarom voeren we een maximumfactuur in in het rusthuis.
Naar boven
Vandaag betalen te veel mensen in ons land te veel belastingen, omdat een kleine groep superrijken geen eerlijke bijdrage levert. Inkomen is inkomen, een euro is een euro, van waar hij ook komt. Of je nu een hele portefeuille aandelen hebt of 10 huizen. Alles moet meetellen, zodat iedereen op een eerlijke manier naar draagkracht bijdraagt.
Naar boven
Na een stage, een opleiding of een bijscholing moet je van de overheid de garantie krijgen op een deftige job, met een deftig loon. In ons onderwijs, of in de zorg, of elders waar de noden hoog zijn. Een basisbaan noemen wij dat. Een basisbaan die niet alleen wie wil werken, vooruit helpt, maar ook meteen de hele samenleving.
Naar boven

Toekomstbegroting

De Toekomstbegroting:

stippelt een duurzame visie uit tot 2060

gaat voluit voor een nieuwe, sterke sociale zekerheid mét zorgzekerheid

zorgt voor extra verplegers, zorgkundigen, leerkrachten en opvoeders én minder papierwerk

zorgt ervoor dat jongeren zeker zijn van een minimumpensioen van 1.500 euro

laat grote vermogens eerlijk bijdragen en verlaagt belastingen op werk met 10%Lees er alles over op www.s-p-a.be/toekomstbegroting.

Naar boven

Inhoudstafel

Naar boven
Scroll om door te gaan Swipe to continue
Swipe om door te gaan